Ehf 3.0 Og Nytt Europeisk Standardformat. Jostein Frømyr, Edisys On Og Elektronisk Fakturering Offentlig